Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσία Τηλεφωνίας με χρήση έξυπνων συσκευών ή υπολογιστή

Η υπηρεσία παρέχει στα μέλη του Πανεπιστημίου που διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό, δυνατότητα για κλήσεις από ηλεκτρονική συσκευή (smartphone ή υπολογιστή) προς:

Η υπηρεσία αξιοποιεί την τεχνολογία VoIP (Voice over IP).© 2018-2024 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας • Τμήμα Δικτύων