Η υπηρεσία παρέχει στα μέλη του Πανεπιστημίου που διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό, δυνατότητα για κλήσεις από ηλεκτρονική συσκευή (smartphone ή υπολογιστή) προς:

Η υπηρεσία αξιοποιεί την τεχνολογία VoIP (Voice over IP).Είσοδος μέσω ιδρυματικού λογαριασμού


© 2018-2020 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας • Τμήμα Μηχανοργάνωσης